Rozliczenie PIT 2016 / 2017 - przeczytaj więcej

Bez wątpienia najprostszym sposobem rozliczenia się z urzędem skarbowym jest obecnie rozliczanie się przez internet. Co roku coraz większa liczba podatników rozlicza się z urzędem fiskalnym dokładnie w ten sposób.


Blankiet zeznania podatkowego PIT-38 służy do rozliczania profitów kapitałowych.
pożyczki
Napisał: Benjamin Linh VU
Na podstawie: http://www.flickr.com


miejsce


Składają go jednostki, jakie w roku fiskalnym otrzymały zyski m.in. z odpłatnego przekazania wartościowych papierów lub objęcia udziałów w spółkach. Podpowiadamy jak go wypełnić pity 38. Zgodnie z art. 45 regulacji, zeznanie składa się w czasie do dnia trzydziestego kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy niemający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej punktu zamieszkania, jeżeli uzyskali w roku podatkowym zyski (www.rezerwy24.pl/blog) ze źródeł zysków położonych na terytorium Polski, a postanawiają opuścić terytorium Polski przed wyżej wymienionym terminem, obowiązani są dostarczyć deklarację za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie podatkowym albo nadać (dostarczyć, wysłać) w sposób założony w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (między innymi w postaci dokumentu elektronicznego przez sieć, w tym bez konieczności uwierzytelniania go kwalifikowanym elektronicznym podpisem).
Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu podatkowego określonego wedle miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a kiedy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - podług ostatniego miejsca zamieszkania na jej obszarze ciekawe wpisy na na Pitonline. Podatnicy nieposiadający punktu zamieszkania na terenie Polski składają deklarację do urzędu skarbowego właściwego w kwestiach opodatkowania jednostek z zagranicy, jak podaje portal podatnika.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-29 10:18:41
Tagi: gra, kapitał, rozliczanie