Jakie są różnice pomiędzy umowami dotyczącymi kredytów i pożyczki?

Czy wiesz, że kredytu może udzielić wyłącznie instytucja bankowa i wykonuje to zazwyczaj nie tylko na wcześniej ustalony cel, na który przeznaczone będą środki pieniężne, ale także pobierać za tę czynność odsetki oraz prowizje? Ponadto pod rygorem bezskuteczności umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie.
pożyczka


Te sprawy reguluje tzw. prawo bankowe.


W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka mogłaby zostać udzielona przez jakąkolwiek osobę i w niemalże dowolnej formie, np. na podstawie umowy ustnej. Zaciągający pożyczkę człowiek zobowiązuje się do oddania takiej samej kwoty pieniędzy albo przedmiotów tego samego typu. Formalności związane z udzielaniem pożyczki reguluje kodeks cywilny. Wbrew ogólnej opinii nie jest ona tym samym co kredyt. Następną różnicę stanowi przedmiot umowy: w przypadku kredytu mogłaby być nim wyłącznie ustalona suma pieniędzy, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze oraz wyznaczone w odniesieniu do gatunku rzeczy. Są nimi te, które można by policzyć, zważyć czy zmierzyć. Innymi słowy mógłby to być dla przykładu węgiel lub benzyna.


Podobne pozornie niewielkie różnice stanowi kwestia odpłatności umowy. Ta dotycząca kredytu jest w każdym wypadku umową płatną (za jej udzielanie instytucja bankowa bierze opłatę na ogół w formie odsetek), natomiast bardziej znaczącą swobodę przedstawia umowa dotycząca takiego świadczenia jak pożyczka.
Ta umowa mogłaby być zawarta zarówno odpłatnie (na przykład procent od pożyczki) oraz nieodpłatnie (ta postać jest zazwyczaj stosowana przez znane sobie osoby). Następną różnicą jest celowość - kredyt udzielany jest na zawarty w tyczącej się go umowie cel (np.

Jeżeli masz chęć dowiedzieć się większą ilość informacji na ten temat, kliknij tu, to rzeczywiście świetne opracowanie prezentowanego zagadnienia.

zakup mieszkania czy też samochodu).

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 11:10:08
Tagi: człowiek, pieniędzy, instytucja