Czym jest proces oczyszczania ścieków? Jakie etapy pojawiają się podczas tego procesu? Co jest najważniejsze?

Oczyszczanie ścieków jest bardzo ważne, dzięki temu nasze otoczenie może być zachowane w czystości. Dobra oczyszczalnia jest niezbędna wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Trudno sobie wyobrazić standardowe funkcjonowanie bez jej działania. Dosyć często o tym nie myślimy, gdyż są one niewidzialne, lecz każdy z nas musi wiedzieć, w jaki sposób działają. Jaka jest więc zasada funkcjonowania oczyszczalni ścieków?
Klasyczne oczyszczalne ścieków radzą sobie ze ściekami w okresie trzech występujących po sobie etapów. Jednym z nich jest etap mechaniczny, jaki eliminuje wszystkie stałe ciała, nierozpuszczalne zawieszone w wodzie. W czasie tego etapu pojawiają się tego rodzaju procesy typu cedzenie, filtrowanie, sedymentacja oraz flotacja. To sprawia, że wydzielone zostają ze ścieków zanieczyszczanie w postaci ciał stałych, czyli ziemia, piasek, czy zawiesiny opadające.

ścieki
Napisał: NATT-at-NKM
Na podstawie: http://www.flickr.com
W okresie pierwszego etapu wykorzystuje się tzw. odświeżanie ścieków. Pozwala to je napowietrzyć w trakcie przepuszczania przez dopływowe kanały oraz piaskowniki. Następny etap jest biologiczny, jaki ma miejsce w środowisku wodnym. Polega na utlenianiu, to oznacza spalanie na mokro. Tlenowe bakterie, określane również aerobowymi, są do tego rodzaju procesu konieczne. W warunkach tlenowych tego rodzaju proces oczyszczania polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów organicznych substancji czy substancji, które są rozpuszczone z danego ścieku. Skupiska mikroorganizmów tworzą błony biologiczne, ale jednocześnie postać czynnego osadu. Takie zatrzymane zanieczyszczenia są utleniane, gwarantują dwutlenek węgla oraz wodę.


Reszta jest asymilowana i następnie używana do przyrostu mikroorganizmów. Tak właśnie pracują przemysłowe oczyszczalnie ścieków, ale uzupełniłem jest jeszcze chemiczny proces oczyszczania - dowiedz się. Polega to na wprowadzeniu do wody mocnych utleniaczy, przykładowo chloru czy dwutlenku chloru. Trzeba jednak potwierdzić, że w znakomitej większości krajów, także w Polsce, do tego celu wykorzystuje się chlor gazowy, a mniej często wspomniany we wcześniejszym fragmencie dwutlenek chloru czy ozon. Oczyszczanie chemiczne idealnie wspomaga mechaniczne oczyszczanie, a to wszystko dzięki działaniu koagulantów - więcej na Ścieki mieszane są z roztworem koagulantu, a to powoduje, że są w stanie utworzyć kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza. Absorbują zanieczyszczenia, jakie zawarte są w ściekach, przyspiesza to proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Takie metody chemiczne wykorzystuje się do eliminacji ze ścieków substancji, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu. Odnoszą się one do koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Tego typu chlorowanie powoduje, że bakterie chorobotwórcze są unieszkodliwiane. To bardzo potrzebne w tym całym procesie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-02 16:04:18
Tagi: ziemia, dane, otoczenie, procesy