Segregacja odpadów i łączące się z tym powinności

Na świecie już wiele lat temu zauważono, jak niezwykle istotna jest właściwa ochrona przyrody. Działalność człowieka, a w pierwszej kolejności przemysł, jest czynnikiem w największym stopniu przyczyniającym się do degradacji środowiska, a co z tym związane – do powolnego zanikania różnych przydatnych surowców naturalnych. Człowiek musi więc rozpocząć działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na przyrodę. Zalicza się do nich przykładowo segregacja śmieci. Pozwala to na ponowne wykorzystanie wielu elementów, dzięki czemu chroni się środowisko. Obowiązek segregowania śmieci został już wprowadzony przykładowo we wszystkich krajach Europy, także na terenie Polski. Sprzeniewierzanie się temu nakazowi grozi nałożeniem grzywny. Na terenie Polski obowiązek ten objął nie tylko zwykłe gospodarstwa, ale też inne obiekty, takie jak na przykład sklepy, galerie handlowe czy akademiki. Na chwilę obecną z całą pewnością segregacja jest już zjawiskiem rozpowszechnionym, które nikogo nie dziwi. W dalszym ciągu jednak występuje sporo problemów, wynikających między innymi z niejasnych instrukcji na temat segregowania.

Rozmaite kolory kontenerów na różne odpady

kosze przeznaczone do segregacji śmieci
Napisał: Matthias Buchmeier
Na podstawie: http://www.flickr.com
Podstawą całości systemu segregacji jest fakt zapewnienia mieszkańcom miejscowości lub gmin odpowiednich pojemników na odpady. Nierzadko są to różnokolorowe worki, do których dołączana jest instrukcja. Zawarte są w niej wskazówki na temat tego, do którego worka wrzucać konkretne typy śmieci. W niektórych miejscach można również spotkać kosze do segregacji śmieci, które również występują w różnych kolorach i są odpowiednio oznaczone.

Kłopoty z segregacją i odpady zmieszane

Całkiem często spotykane są wątpliwości dotyczące segregacji. Czasami biorą ię one z niedopatrzenia odpowiadających za to służb, które przykładowo nie zapewniają kontenera na któryś rodzaj odpadu. Większa część problemów wynika jednak z niedoinformowania w kwestii przyporządkowywania określonych odpadów do konkretnego rodzaju. Często także zapomina się o takich zadaniach, jak mycie plastikowych opakowań przed ich wyrzuceniem. Wiele osób nie robi tego też ze względu na brak czasu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-05 09:15:58
Tagi: śmieci, segregacja