terminowe należności ZUS

Ustawa przewiduje, że ubezpieczenia społeczne mogą być obowiązkowe, świadome, względnie można im nie podlegać. Od pracownika należy zapłacić składki na wszystkie cztery typy ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.
Rozliczenie podatku PIT
Napisał: Images Money
Na podstawie: http://www.flickr.com
Składki ZUS powinno się uiścić do 5 dnia następnego miesiąca dla oddziałów budżetowych, fabryk budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10 dnia kolejnego miesiąca dla osób fizycznych płacących składkę, do 15 dnia kolejnego miesiąca dla innych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za pracowników, oraz dla osób prawnych. Nie zastosowanie się do takich warunków zagraża karą pieniężną. Mnóstwo ludzi głowi się się jak odliczyć internet (sprawdź tutaj). Od 2013 r. rzeczywiście przekształciły się wytyczne dotyczące owej ulgi. Została ona zatrzymana tylko w stosunku do osób, jakie dopiero zaczynają korzystać z Internetu. Potrącenie przypada płacącemu podatki jedynie w kolejno po sobie przebiegających dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie stosował tego potrącenia. Zmiana rozporządzenia o PIT poszerza zniżkę internetową dodatkowo o internet mobilny. Oznacza to, że odliczymy wydatki dotyczące korzystania z Internetu za pośrednictwem narzędzi mobilnych i telefonów komórkowych. Rozszerzenie zniżki dotyczy również kosztów za korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Z ustawy wykluczono poprzedni zapis, zgodnie z jakim odliczenie na Internet było realne tylko w razie wykorzystywania internetu w miejscu zamieszkania. W 2015 r. za sprawą nowego rozporządzenia pozostała zmniejszona liczba podatników upoważnionych do korzystania ze zwolnień z niezbędności użytkowania kas fiskalnych.finanse
Napisał: reynermedia
Na podstawie: http://www.flickr.com
Dziś funkcjonują równorzędnie dwa rodzaje zwolnień, w których nie musi być używana kasa fiskalna. Takie zwolnienie jest zależne od kwot obrotu i od charakteru wiedzionej aktywności gospodarczej. Z profilu działań wypływa, że docelowo zanikać będą jakiekolwiek ulgi z konieczności używania kas fiskalnych przy prowadzeniu rejestrów obrotów. Więcej na .

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-05 11:25:34
Tagi: PIT, ustawy, składki