obowiązek podatkowy obywateli

Regulacje podatkowe regulujące osobne podatki charakteryzują, kiedy i w jakich sytuacjach powstaje obowiązek skarbowy. Znaczy to, że powstaje on w okolicznościach wskazanych przez przepis, niezależnie od woli podlegających mu jednostek, czy podmiotów.

Obowiązek podatkowy posiada charakter osobisty, podatnik nie ma możliwości się od niego uwolnić. Sprawę, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy, reguluje materialne prawo podatkowe, to znaczy konkretna ustawa omawiająca normy dotyczące danego podatku. Obowiązek podatkowy ciąży zgodnie na podmiotach fizycznych, osobach prawnych i komórkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących stronami czynności cywilnoprawnej, a w sytuacji wzrostu majątku zakładowego, na spółce.
obliczanie podatków
Napisał: Dave Dugdale
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jeśli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej, jest postać fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, niemająca osobowości ustawowej, zwolniona od podatku od działań cywilnoprawnych, zobowiązanie podatkowe ciąży razem na drugich uczestnikach tej czynności. Podatek liniowy zasady został zdefiniowany w art. 30c prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to fakultatywna odmiana podatku od dochodów, ale posiadająca zastosowanie jedynie do dwóch źródeł przychodów. Upoważnienie do podatku liniowego mają jedynie płatnicy zajmujący się pozarolniczą działalnością gospodarczą, także wydziałami wyjątkowymi produkcji rolniczej i to tylko w stosunku do pozyskiwanych z takiego tytułu przychodów. W wypadku podatku liniowego, opodatkowany jest nie przychód a dochód, a więc przychód zmniejszony o wartości jego uzyskania. Wybór tej formy opodatkowania, pociąga za sobą zatem automatycznie też obowiązek poprowadzenia adekwatnych narzędzi rachunkowych, zapewniających wyraźne ustalenie wysokości dochodu.Prawodawca przewiduje dwa ich rodzaje: skarbową księgę przychodów i rozchodów, także księgi księgowe. (Czytaj ulga na zakup kasy fiskalnej). Na bazie prowadzonych ksiąg podatnik-człowiek biznesu stwierdza w trakcie roku zarobek, jaki może zmniejszyć o uiszczone za siebie, również osoby z nim współpracujące opłaty na ubezpieczenie społeczne.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-03-22 03:46:35
Tagi: podatki, Podatnik, płatnik, osoba prawna